pattern

Configuratie van Cascade Overload Protection

Let op, alle configuratie voor deze functie wordt uitgevoerd via het Smappee Dashboard. Dit is de enige plek om de Cascade Overload Protection te configureren. Om te beginnen met de configuratie, voegt u de kaart “Overload protection” toe aan een bestaand bord of aan een nieuw bord.

Let op dat in de screenshots in dit artikel de volgende configuratie wordt gebruikt ter uitleg van de opzet:

  • Een primaire verdeelkast met de hoofdzekering van maximaal 400A.
  • Een onderverdeeld kantoorgebouw.
  • Een onderverdeeld secundair verdeelpaneel voor het laadplein met een zekering van maximaal 200A.
  • 5 Smappee EV Base-toestellen met dubbele connector (11kw) aangesloten op het secundaire verdeelpaneel.

Houd er vanuit de vereisten rekening mee dat het laadplein gedefinieerd en gemeten moet worden als een afzonderlijke stroomkring.

Afbeelding

Na het toevoegen van de kaart “Overbelastingsbeveiliging” in het Smappee Dashboard, klik op de knop “selecteer belastingen”. Hier selecteert u alle belastingen die betrokken zijn bij de hiërarchie van de Cascade Overload Protection. In het geval van dit voorbeeld zouden dit het kantoorgebouw, laadplein en laadstations op het laadplein zijn.

Afbeelding

Na deze toevoeging staan alle belastingen op hetzelfde niveau, onder GRID. Definieer nu de hiërarchie door de belastingen onder elkaar te slepen en neer te zetten. Stel vervolgens de maximale stroom in voor elke stroomkring waarop Cascade Overload Protection moet worden toegepast. In dit geval slepen we “Academy laadstation” onder het laadplein en voeren 200A in als de maximale stroom voor het laadplein. Als laatste stap, klik op “opslaan” om de wijzigingen te registreren.

Afbeelding