pattern
Overheid

VAA in 2024

Na een aanzienlijke periode van anticipatie, vertraagd door politieke strubbelingen, zijn de vernieuwde CO2-referentiewaarden voor de berekening van het VAA in 2024 (Voordeel Alle Aard) voor personenwagens eindelijk vrijgegeven. Hoewel deze update te laat kwam voor de loonadministratie van januari, brengt het toch verlichting, met name omdat de aanzienlijke verwachte verhoging voor voertuigen met een verbrandingsmotor uitbleef.

Deze nieuwe referentiewaarden weerspiegelen de gemiddelde uitstoot van nieuw verkochte auto's in het afgelopen jaar. De snelle verschuiving naar elektrische voertuigen heeft geleid tot een significante vermindering van deze gemiddelde uitstoot, wat weer invloed heeft op de VAA-berekening voor conventionele auto's, aangezien hun emissieniveaus constant blijven.

Volgens projecties van De Tijd zou het VAA voor traditionele auto's dit jaar met wel 20 procent kunnen toenemen. Echter, Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft zich ingespannen om deze stijging te beperken, om te voorkomen dat bedrijfswagenrijders plotseling geconfronteerd worden met hogere belastingen. Ondanks aanvankelijke weerstand, vooral van de Groenen, kreeg dit voorstel uiteindelijk groen licht, mede dankzij toezeggingen voor extra investeringen in fiets- en treinverkeer.

De regeringsaanpak omvat nu de WLTP-standaard in de berekeningen, naast de oudere NEDC-methode. Dit houdt in dat alle nieuwe auto's meegenomen worden in de berekening van de gemiddelde CO2-uitstoot, in tegenstelling tot slechts 39% van het wagenpark onder de oude methode. Voor auto's met bekende NEDC-gegevens wordt deze waarde gebruikt, terwijl voor nieuwere auto's zonder NEDC-data de WLTP-uitstoot wordt aangenomen. Elektrische auto's worden beschouwd als nulemissie.

Dankzij deze aanpassingen in de berekeningsmethode zien we een minder sterke stijging van het VAA voor auto's met verbrandingsmotor, een welkome ontwikkeling in een verkiezingsjaar met slechts een bescheiden impact op de begroting, geschat op € 3,6 miljoen.

Nieuw minimumbedrag en CO2-referentiewaarden

Het minimumbedrag voor het VAA in 2024 is vastgesteld op € 1.600, wat neerkomt op een toename van 3,89 procent ten opzichte van vorig jaar. Dit vertaalt zich in een minimale netto belasting van ongeveer € 70,66 per maand voor het privégebruik van een bedrijfsauto.

Voor 2024 zijn de CO2-referentiewaarden vastgesteld op 78 g voor benzineauto's en 65 g voor diesels, wat een minder drastische daling is dan zonder herziening het geval zou zijn geweest.

Plug-in hybrides en elektrische voertuigen blijven ongewijzigd, met een minimum VAA-percentage van 4% van de cataloguswaarde.

Tot slot, zelfstandigen die een eenmanszaak runnen, blijven vrijgesteld van VAA-belasting op hun eigen voertuigen.

De gedetailleerde formules voor de VAA-berekening in 2024 houden rekening met zowel de fiscale cataloguswaarde als de CO2-uitstoot, en variëren afhankelijk van het brandstoftype en de leeftijd van het voertuig.

De formules voor 2024

Diesel: Fiscale cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2 – 65) x 0,1)] % x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt

Benzine, full hybrid, fake hybrids, LPG en CNG: Fiscale cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-78) x 0,1)] % x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt

Elektrisch/waterstof & "echte" plug-inhybrides (diesel en benzine): Fiscale cataloguswaarde x 4 % x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt

De fiscale cataloguswaarde in de berekening is de cataloguswaarde van de auto bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en accessoires, zonder rekening te houden met de bekomen korting maar wel met de werkelijk betaalde btw.

De leeftijdscoëfficiënt is afhankelijk van het aantal maanden dat verstreken is sinds de eerste inschrijving en daalt met 6 procent per jaar.

Leeftijd sinds eerste inschrijving  - Leeftijdscoëfficiënt

  • 0 tot 12 maanden  - 1
  • 13 tot 24 maanden  - 0,94
  • 25 tot 36 maanden  - 0,88
  • 37 tot 48 maanden  - 0,82
  • 49 tot 60 maanden  - 0,76
  • Ouder dan 60 maanden  - 0,70

De werkgever of onderneming moet op het brutobedrag van het jaarlijkse voordeel alle aard nog rekening houden met 40 procent aan verworpen uitgaven wanneer de werkgever tussenkomt in de brandstof- of energiekosten. Wanneer dat niet het geval is zijn er 17 procent verworpen uitgaven op het bedrag van het VAA.