pattern

Hoe laad ik mijn auto op met een thuisbatterij?

De combinatie van een thuisbatterij met het slimme laadsysteem van Smappee brengt vele voordelen met zich mee. Het kan de zelfvoorziening van je woning vergroten en je gebruik van zonne-energie optimaliseren. Het is wel belangrijk om rekening te houden met enkele beperkingen. Batterijsystemen bevatten meestal software die beslist wanneer de batterijen moeten worden opgeladen/ontladen. Dit gebeurt vaak op basis van pogingen om de import/export van het elektriciteitsnet dicht bij nul te houden. De slimme laadfunctie van Smappee (vooral de ‘Surplus only’ functionaliteit) probeert ook de import/export van het elektriciteitsnet dicht bij nul te houden. Het is belangrijk dat deze twee controlesystemen niet met elkaar in conflict komen.
Accusystemen en zonnepanelen werken beide op gelijkstroom (DC), die eerst via een omvormer moet worden omgezet naar wisselstroom (AC). Over het algemeen zijn er twee manieren waarop een batterij kan worden aangesloten:

Hybride systeem: de accu en zonnepanelen delen dezelfde omvormer. Deze opstelling wordt meestal gebruikt wanneer er tegelijkertijd met zonnepanelen een batterij wordt geïnstalleerd.
Stand-alone systeem: de accu heeft een eigen omvormer, los van de zonne-omvormer. Deze opstelling wordt meestal gebruikt wanneer een batterij achteraf wordt ingebouwd in een bestaande zonne-installatie.
Het gedrag van ons slimme laadsysteem hangt grotendeels af van het type opstelling je hebt.

Hybride omvormer
Bij een hybride systeem is er slechts 1 omvormer die gedeeld wordt door de accu en de zonnepanelen. We kunnen alleen AC-stromen meten, dus we weten alleen de stroom na de omvormer, dat wil zeggen de som van het batterijvermogen en het zonnevermogen. Het is voor ons meetsysteem onmogelijk om onderscheid te maken tussen stroom afkomstig van de accu en stroom afkomstig van de zonnepanelen. 

Afbeelding

Als het Smappee-systeem weet dat je omvormer een hybride (zonne-energie + batterij)-systeem is, kunnen we ons slim opladen voor uitsluitend overschot optimaliseren. Wanneer dit niet door Certipower is ingesteld, is het ook mogelijk om dit achteraf te wijzigen:

Het instellen van hybride omvormer zorgt ervoor dat wanneer je gebruik maakt van ‘surplus only’-laden, de EV pas oplaadt als de thuisbatterij vol is. Het stopt ook met laden als de zonnepanelen niet meer voldoende elektriciteit produceren. Wanneer je andere oplaadmogelijkheden (bv. Standaard opladen) gebruikt, zal de batterij (een deel van) de stroom leveren.

Hoe werkt dit? Normaal gesproken probeert de functionaliteit ‘Alleen overschot’ het netvermogen zo dicht mogelijk bij nul te houden, maar in dit geval staan ​​we een kleine hoeveelheid (~200W) export toe. Als de stroom uit de batterij komt, zal het besturingssysteem van de batterij zien dat er export is en zal het de output verminderen. Dit gaat door totdat er geen stroom meer uit de accu komt. De EV zal alleen opladen met overtollige stroom afkomstig van de zonnepanelen en niet van de accu. Dit si alleen actief bij gebruik van surplus-only slim laden en het ‘minimum percentage surplus’ op 100% staat.

Let op: als je een hybride omvormer hebt, zal de meting altijd de som zijn van de accuopbrengst en de opbrengst van het zonnepaneel. Hierdoor kan het lijken alsof de zonnepanelen ’s nachts energie produceren, terwijl deze energie in werkelijkheid uit de accu komt. Het instellen van de vlag ‘hybride zonne-energie-omvormer’ (hierboven weergegeven) zal hier niets aan veranderen.

Stand-alone (retrofit)
Als de thuisbatterij een eigen omvormer heeft, los van de omvormer voor zonne-energie, kunnen we de opbrengst van de accu afzonderlijk meten. Dit bevelen we ten zeerste aan. Hiervoor sluiten we CT(‘s) aan op de batterijomvormer. Via de Smappee-app configureren we dit als submeter van het type ‘opslag’. Hierdoor kan je altijd zien hoeveel stroom er in en uit de accu gaat. Het corrigeert het berekende verbruik zodanig dat het opladen van de accu niet als verbruik wordt gezien.

Als je prioriteit wil geven aan het opladen van de EV (dat wil zeggen als je ‘Surplus Only’ slim opladen gebruikt, moet overtollige energie eerst naar de EV gaan in plaats van naar de thuisbatterij), raden we aan om de fysieke verbindingen te wijzigen om een ​​opstelling te bereiken zoals hieronder weergegeven :

Afbeelding

In dit geval wordt de overtollige energie van de zonnepanelen door Smappee als export gezien en gebruikt voor slim laden. Alleen als deze niet door de autolader wordt gebruikt, gaat deze in de accu. Als je het laadstation instelt op ‘normaal laden’, wordt er in ieder geval stroom aan de accu onttrokken totdat deze leeg is.