pattern

Wat betekenen de bubbels op de hoofdpagina van de Smappee App

Op de hoofdpagina van de Smappee App worden je energiestromen op een intuïtieve manier weergegeven door middel van één of twee bubbels:

 • De gele bubbel: Toont je realtime elektriciteitsverbruik van alle apparaten in je elektrische installatie. Dit is anders dan je netmetingen. Voor het berekenen van het verbruik wordt de productie bij de netmetingen opgeteld, mits je ‘alleen je overschot’ hebt geselecteerd bij de productiebelastingconfiguratie. Ook de laad- en ontlaadcycli van batterijen die subgemeten zijn, worden niet getoond in de gele bubbel​​.
 • De groene bubbel: Representeert je realtime energieproductie​​.

Naast deze bubbels vind je ook andere essentiële informatie over je dagelijkse energieconsumptie, zoals je gas- en waterverbruik (vereist een Smappee gas- en watermonitor) en een schatting van je altijd actieve of stand-by verbruik​​.

 

Interactieve Bubbelweergave en Probleemoplossing

 • De bubbels passen zich dynamisch aan: Hoe hoger je verbruik of productie, hoe groter de bubbel. Dit maakt het eenvoudig om in één oogopslag veranderingen in je energiegebruik te zien​​.
 • De gegevens in de bubbels worden elke 5 seconden bijgewerkt voor real-time nauwkeurigheid​​.

   

Diepgaande Analyse

 • Voor een gedetailleerd overzicht, selecteer je simpelweg een van de bubbels. Hierdoor krijg je toegang tot een grafische weergave van de waarden, wat je een dieper inzicht geeft in je energieverbruik en -productie​​.

   

Probleemoplossing

 • Verschijnen de waardes niet binnen een minuut? Sluit dan de app volledig (ook op de achtergrond) en open deze opnieuw.
 • Blijven problemen aanhouden? Neem dan contact op met Certipower voor ondersteuning.