pattern

Wat als een medewerker verhuist of vertrekt?

Een laadstation is ontworpen om gedemonteerd en elders opnieuw geïnstalleerd te worden, vergelijkbaar met hoe leasingwagens vaak worden doorgegeven aan een nieuwe werknemer. Certipower kan deze interventies opnemen in een raamovereenkomst, zodat het verplaatsingsproces gestroomlijnd en eenvoudig wordt beheerd, zonder dat je jouw hierover zorgen hoeft te maken. 

 

In jouw car policy kan je ook vastleggen dat werknemers het laadstation kunnen of moeten overnemen wanneer zij het bedrijf verlaten. Je kan bijvoorbeeld een tariefschema opstellen op basis van de afschrijftermijn van het laadstation. Zo kan een werknemer het laadstation overnemen tegen 100% van de waarde van het standaardpakket in het eerste jaar, 80% in het tweede jaar, enzovoort. Dit zorgt voor een eerlijke en transparante regeling voor zowel het bedrijf als de werknemer, en zo is er geen discussie voor de overdracht van de laadinfrastructuur.